تماس با ما

تلفن هاي تماس : 
19 -22824011
29 -22824021
 فکس :
22824060

آدرس پستي: تهران، ميدان شهيد باهنر (نیاوران)، خيابان شهید پورابتهاج، خيابان شهيد خداوردي، انتهای خيابان شهيد صادقين (17 غربي)، بيمارستان نورافشار

ایمیل بیمارستان: Noorafshar.hospital@yahoo.com

دسترسي به بيمارستان:

مسیر شماره یک: ميدان شهيد باهنر (نیاوران)، خيابان شهید پورابتهاج، خيابان شهيد خداوردي، انتهای خيابان شهيد صادقين (17 غربي)، بيمارستان نورافشار

مسیر شماره دو: بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه ارتش غرب، میدان ارتش، خیابان شهید موحدی، خیابان سباری، خیابان شهید پورابتهاج، خيابان شهيد خداوردي، انتهای خيابان شهيد صادقين (17 غربي)، بيمارستان نورافشار

مسیر شماره سه: انتهای بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خیابان صنایع، خیابان شهید لنگری، میدان ارتش، خیابان شهید موحدی، خیابان سباری، خیابان شهید پورابتهاج، خيابان شهيد خداوردي، انتهای خيابان شهيد صادقين (17 غربي)، بيمارستان نورافشار

 

View Larger Map